Palos

Results

<span class="sp-result ">12:30 pm</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Naperville (Ishikawa) vs Palos

<span class="sp-result ">8</span> - <span class="sp-result">2</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Palos vs Brookfield

<span class="sp-result ">21</span> - <span class="sp-result">4</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Whiteford vs Palos

<span class="sp-result ">12</span> - <span class="sp-result">5</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Palos vs BIG Baseball

<span class="sp-result ">24</span> - <span class="sp-result">8</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Villa Park vs Palos

<span class="sp-result ">16</span> - <span class="sp-result">17</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Palos vs La Grange Park

<span class="sp-result ok">33</span> - <span class="sp-result">12</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Palos vs Troy

<span class="sp-result ">8</span> - <span class="sp-result">9</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Palos vs Ridge Beverly (Goldrick)

<span class="sp-result ok">15</span> - <span class="sp-result">5</span>
10 year old 2022 Spring Boys Baseball

Palos vs Darien