Lyons Township

Results

<span class="sp-result ">11</span> - <span class="sp-result">10</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Lyons Township vs Darien (Vaughan)

<span class="sp-result ">10:00 am</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Darien (D’Andrea) vs Lyons Township

<span class="sp-result ">12</span> - <span class="sp-result">11</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Lyons Township vs Westmont

<span class="sp-result ">20</span> - <span class="sp-result">6</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Lyons Township vs Naperville (Papp)

<span class="sp-result ok">9</span> - <span class="sp-result">13</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Lyons Township vs BIG Baseball

<span class="sp-result ">10:00 am</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Kennedy Park vs Lyons Township

<span class="sp-result ok">12</span> - <span class="sp-result">5</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Lyons Township vs Franklin Park

<span class="sp-result ">23</span> - <span class="sp-result">8</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

La Grange Park (Ursetta) vs Lyons Township

<span class="sp-result ok">13</span> - <span class="sp-result">14</span>
9 year old 2022 Spring Boys Baseball

Lyons Township vs Whiteford