Brookfield Greyhounds (Hoffman) vs Alsip (Huber)

Brookfield Greyhounds (Hoffman) vs Sheridan McGuane (Dumas)

Brookfield Greyhounds (Hoffman) vs BIG Baseball (Walker)

Brookfield Greyhounds (Hoffman) vs Naperville (Meyers)