Burr Ridge Bolts (Herman) vs Elmhurst Explosion (Flanagan)

Burr Ridge Bolts (Herman) vs Oak Lawn (Truhlar)

Burr Ridge Bolts (Herman) vs La Grange-White (Maggio)

Burr Ridge Bolts (Herman) vs Westmont Express (Krone)

Burr Ridge Bolts (Herman) vs EPBC Ghosts-White (Harmon)