Lombard Thunder (Vant) vs Hyde Park Legends (Luster)

Lombard Thunder (Vant) vs Oak Lawn (Stewart)

Lombard Thunder (Vant) vs Chicago Knights (Guzman)

Lombard Thunder (Vant) vs Belmont (Brown)