Munster Bombers (Rommelfanger) vs Naperville (Mikuta)

Munster Bombers (Rommelfanger) vs Brookfield Greyhounds (Hoffman)

Munster Bombers (Rommelfanger) vs Palos Thunder (Paolicchi)