Naperville (Mikuta) vs Belmont

Naperville (Mikuta) vs Richton Park

Naperville (Mikuta) vs Palos

Naperville (Mikuta) vs Romeoville