Ridge Beverly (Ansier) vs Highland Hurricanes (Dahl)

Ridge Beverly (Ansier) vs La Grange-Gold (Ticknor)

Ridge Beverly (Ansier) vs Elmhurst (Vander Naald)

Ridge Beverly (Ansier) vs Palos (MacLeod)